RENOVÁCIA HLÁV VALCOV

 tlakovanie hláv valcov
– výmena gufier ventilov
– rovnanie hláv valcov
– výmena predkomôrok
– oprava prasklín alebo poškodení
– oprava strhnutých závitov
– výmena vedení ventilov
– umývanie/čistenie
– zafrézovanie sediel ventilov
– nastavenie vôle ventilov
– výmena sediel ventilov
– obrúsenie ventilov
– oprava sediel ventilov
– zabrúsenie ventilov voči sedlám
– renovácie vstrekovačov, výmena trysiek a nastavenie vstrekovačov

K opravám zabezpečíme aj potrebný materiál.

RENOVÁCIA HLÁV VALCOV
RENOVÁCIA HLÁV VALCOV
RENOVÁCIA HLÁV VALCOV